CHỈ VICRYL 2-0

85,000

Đơn vị tính: TÉP
Đóng gói: HỘP 12 TÉP
Thương hiệu: ETHICON, JOHNSON & JOHNSON
Xuất xứ: BỈ

HOTLINE