CHỈ TIÊU CPT

Đơn vị tính: TÉP
Đóng gói: HỘP 36 TÉP
Thương hiệu: CPT
Xuất xứ: VIỆT NAM

HOTLINE