CHỈ KHÂU 6/0

45,000

Đơn vị tính: TÉP
Đóng gói: HỘP 24 TÉP
Thương hiệu: CPT
Xuất xứ: VIỆT NAM

HOTLINE