CHỈ KHÂU 3/0

24,000

Đơn vị tính: TÉP
Đóng gói: HỘP 24 TÉP
Thương hiệu: CPT
Xuất xứ: VIỆT NAM

HOTLINE