Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web khohangnhakhoa.vn (sau đây được gọi là “Trang web”). Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này được đăng trực tuyến đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

3. Nội Dung Trang Web

Chúng tôi cung cấp thông tin và dịch vụ trên Trang web với mục đích cung cấp kiến thức và hỗ trợ về nha khoa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc thích hợp của thông tin trên Trang web cho mục đích cụ thể nào đó.

4. Sử Dụng Dịch Vụ

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video và âm nhạc, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Kho Hàng Nha Khoa hoặc các bên sở hữu thứ ba. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu.

6. Phân Đoạn và Giới Thiệu

Chúng tôi có thể sử dụng phân đoạn và giới thiệu của bạn (nếu có) trên Trang web. Bằng cách gửi phân đoạn hoặc giới thiệu, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng, chỉnh sửa và công bố chúng trên Trang web của mình.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của Kho Hàng Nha Khoa.